Ngày 22/3/2017 . Trường Mn Tiên Dương tổ chức thăm quan dã ngoại cho các con. Chuyến đi đã thu hút số lượng học sinh và phụ huynh tham gia. ...